MediYoga

I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.

MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda. Det finns yogaövningar och yogiska tekniker som passar för alla, som du enkelt kan använda i din vardag. Många moderna discipliner och behandlingsmetoder har hämtat sin inspiration just från yogan.

Vad är MediYoga?

MediYoga är grundat och framtaget av Göran Boll på MediYoga Institutet i Stockholm. Den har sitt ursprung i klassisk Kundaliniyoga och började ta form redan 1998, då det första samarbetet med Karolinska Institutet startade. Då gällde det en studie vad yoga kan göra för patienter med kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har det genomförts många olika studier på MediYoga och dess effekter på olika patientgrupper och ohälsa i stort.

Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i MediYoga. De lär sig långa, djupa andetag och andra enkla tekniker som de i sin tur lär ut till sina patienter och klienter. Alla vi som instruerar MediYoga har medicinsk kompetens och förstår yogans effekter ur ett medicinskt perspektiv.

Vi arbetar för att yoga ska finnas som en naturlig del i samhället, i människors vardag, i skolan, på arbetet, i sjukvården etc. Det är där den behövs, mitt i den snurrande vardagen. Yogan ska vara lättillgänglig och finnas där den gör nytta!

Ta gärna kontakt med mig om du har några frågor eller önskar mera information! Om du vill läsa mer om MediYoga gå in på www.mediyoga.se

Varmt välkommen!