Taktil massage

Taktil beröringsmassage är en mjuk men samtidigt medveten massage som skänker ett djupt inre lugn, tack vare att kroppens stora lugn- och rohormon oxytocin frisläpps i mängder under massagen. Massagen ökar också vår kroppsmedvetenhet, ger en djupare andning, verkar smärtlindrande, ökar vår koncentrationsförmåga, är ångestdämpande, ökar självläkningsprocessen och hjälper oss att få en djupare kontakt med oss själva. En kontakt som vi ibland släpper när vi går in i stress och prestationskrav.

Ja massagen tränger ända in i djupet av oss, till vår kärna och är en mycket god hjälp t e x vid förändringar av livssituation.

Via beröringsreceptorer som vi har över hela kroppen, stimuleras det autonoma nervsystemet att frisätta vårt stora och enda lugn- och rohormon; oxytocin.