Behandlingar

Reflexologi är en effektiv behandlingsmetod som sätter igång någon form av förändringsprocess; fysisk, mental eller känslomässig. De flesta upplever snabbt ett förbättrat allmäntillstånd. Reflexologi balanserar kroppssystemen och ger djup och total avslappning som är en förutsättning för att kroppen ska kunna återhämta sig.

Under en behandling kan en reflexolog vidröra uppemot 7000 nervändar enbart i fötterna. När kroppen tillåts göra sig av med sina krämpor på egen hand klingar besvären av på naturlig väg.

En riktigt utförd behandling kan aldrig skada kunden. Reflexologin används alltmer i friskvården som förebyggande behandling.

Man söker sig inte till en reflexolog i första hand för att få en skön stund utan för att man vill ha ett resultat, en förändring, förbättring på något sätt. Kunderna brukar säga att det känns gottont när man masserar på reflexzonerna som smärtar! Dock avslutas behandlingen alltid med en skön och avslappnande stund, och naturligtvis är det kunden och inte terapeuten som bestämmer hur hårt trycket läggs.

Förutom foten arbetar en reflexolog med zoner på hela benen, öron, ansikte, kranie och kroppen som helhet.

Genom tryck och gnuggningar med händer eller zonstavar stimuleras olika reflexområden i huden. Behandling sker på större delen av kroppens yta, inte enbart på fötterna. Nervretningarna som uppstår transporteras via nervsystemet vidare till olika målområden i kroppen. På så sätt aktiveras människans naturliga självläknings- och regenerationsförmåga.

Jag behandlar b l a;

 • stressrelaterade problem
 • sömnstörningar och trötthet
 • migrän/huvudvärk
 • infertilitet
 • PMS
 • mag- och tarmbesvär
 • prostatabesvär
 • problem i nacke, rygg och axlar
 • bensvullnad
 • allergier
 • astma
 • hudproblem, t e x eksem
 • mentala tillstånd såsom ångest, depression, sviktande självkänsla