Utbildning till Taktil Massör

UTBILDNING I TAKTIL BERÖRINGSMASSAGE

Taktil beröringsmassage är en massagemetod som används inom vården (t e x vård av dementa och i palliativ vård), omsorgen (t e x personer med funktionshinder och i äldreomsorgen), skolan (t e x i arbete mot mobbing) och inom rehabilitering ( t e x efter en stroke). Massagen används också i spa- och massageföretag!

Det är en mjuk men samtidigt medveten massage som skänker ett djupt inre lugn, tack vare att kroppens stora lugn- och rohormon oxytocin frisläpps i mängder under massagen. Massagen ökar också vår kroppsmedvetenhet, ger en djupare andning, verkar smärtlindrande, ökar vår koncentrationsförmåga, är ångestdämpande, ökar självläkningsprocessen. Detta är några av massagens effekter!

Taktil beröringsmassage kan användas på människor i alla åldrar; från vaggan till graven!

Ur utbildningens innehåll; helkroppsmassage, beröringens betydelse för människans utveckling, våra sinnen, oxytocinsystemet, autonoma nervsystemet, våra sinnesorgan mm. Jag varvar teori med praktiska övningar!

Utbildningen är på 5 dagar + 2 dagar (ca 10 veckor senare) då vi möts för uppmassering, teori och diplomering. Under de 10 veckorna görs dokumentationer av att ge och att få taktil massage, en hemtentamen och litteratur att läsa i ämnet.

Nästa utbildningstillfälle är planerat till v 31, 2-6 augusti med diplomeringsdagar 21-22 oktober 2021!

Du är varmt välkommen!